Korrekturtjek og vedligeholdelse af hjemmesider – hjælp til at styrke dit image på nettet!

Stavefejl og ikke-opdaterede informationer giver et dårligt indtryk af virksomheden og kan i værste fald skræmme potentielle kunder væk.

Korrekturkonsulenten tilbyder at lave korrekturtjek og vedligeholdelse af virksomheders hjemmesider.


Korrekturtjek af hjemmesider

Et korrekturtjek indebærer en gennemgang af hele hjemmesiden med tjek for

 • korrekt stavning
 • sammenhæng i tekster
 • døde links.

Ændringer til dette udføres direkte i cms, alternativt sendes dokument med rettelser.

Hjemmesiden tjekkes samtidig for brugervenlig opsætning, og forslag til eventuelle ændringer i struktur gives.

Prisen er afhængig af hjemmesidens omfang og beregnes individuelt.

Ændringer i opsætning og struktur er ikke indeholdt i prisen for korrekturtjek, men tilbud gives gerne.

Ring eller skriv for at få tilbud på korrekturtjek af din side.


Vedligehold af hjemmesider


Alm. vedligehold – enkeltstående opgaver

Timepris kr. 325,-
Minimumsafregning: 1 time, derefter afregning pr. påbegyndt halve time.

Opgavebeskrivelser skal sendes pr. e-mail til kontakt@korrekturkonsulenten.dk.

Webredaktør – abonnementsaftale

Fast aftale om vedligehold og opdatering af hjemmeside.

Arbejdet foregår i fortrolig kontakt mellem kunden og Korrekturkonsulenten, og der lægges vægt på god kommunikation så begge parter er enige om resultatet af opgaverne.

Der skrives kontrakt for et år ad gangen.

Et års abonnement består af samlet 25 timers webarbejde og indeholder:

 • opdatering af indhold
 • løbende tilretning af sider
 • diverse webopgaver
 • korrektur på tekster
 • idéer til nyt indhold
 • e-mail- og telefonkontakt
 • personlige møder efter behov
 • tidsforbrug efter behov; nogle måneder meget, andre lidt
 • jævnlig information om tidssaldo.

Aftalen indebærer, at Korrekturkonsulenten har fuld administratorrettighed til hjemmesiden.
Ved abonnementets opstart mødes vi og drøfter hjemmesiden og hvilke behov der er for vedligehold og ændringer.

Priser:

Ét års abonnement: kr. 7.500,-

Gebyr ved opstart: kr. 1.500,- (betales ikke ved fornyelse af abonnement)

Timepris efter 25 timer: kr. 325,-

Ved aftaleindgåelse betales opstartgebyr og et halvt års abonnement, ialt kr. 5.250,-. Derefter faktureres abonnementet halvårligt forud med kr. 3.750,-.